PRŮBĚH SLUŽBY

 1. Služba v denim stacionáři je poskytována v rozsahu smlouvy a dle sjednané specifikace v individuálním plánu péče.Smlouvu lze měnit písemným dodatkem.
 2. Denně se společně naplánují aktivity.
 3. Provedení (realizaci) služby je společně s klientem hodnocena a pečovatelka provede zápis do tiskopisu, společně s podpisem klienta.( s klientem si popovídáme, jak se mu u nás daří).
 4. 1x ročně (nebo dle potřeb na základě změn) se s uživatelem provádí společné hodnocení individuálního plánu –zda služba naplňuje podporu uživatele.
 5. V individuálním plánu pečovatel – klíčový pracovník zaznamenává změny v rozsahu, způsobu a četnosti péče, a to vždy ve společně s klientem. Do individuálního plánu uvádí i podíl podpory rodiny, přátel a osobní zapojení uživatele.
 6. Provedené úkony a spotřebovaný čas je zaznamenáván do evidenčního listu.
 7. Pokud klient nedojde sám otevřít (při úkonu dovoz na domovinku) poskytuje pečovatelce klíč od bytu – domu, proti potvrzení o jeho převzetí. Před vstupem do bytu – ještě před odemknutím, pečovatelé dle domluvy zazvoní, před i po odemčení bytu jsou povinni zaťukat a ihned oznamovat, že přichází pracovník pečovatelské služby.

Domácí řád denního stacionáře Domovinky

 1. U klientů DS je v průběhu jejich pobytu vždy přítomna kvalifikovaná pečovatelka, v péči jsou zainteresováni i další pracovníci a celek vytváří pro klienta chráněné prostředí.
 2. Klienti denního stacionáře užívají celé prostory tohoto zařízení (šatna, denní místnost, ložnice, místnost pro pracovní terapii, chodbu, WC). V doprovodu pečovatelek pak koupelnu a jídelnu, v případech pěkného počasí terasu). Klienti absolvují vycházky a pobyty venku, vždy v doprovodu pečovatelek – s dopomocí, případně s chodítkem, vozíkem. Pokud se někdo z různých důvodů vycházky nezúčastní, je zajištěna péče na DS.
 3. Klienti zůstávají v oděvu, ve kterém přijedou z domu – dle ročního období (podle vlastního přání se mohou převléci, svrchní oděv odkládají s pomocí pečovatelky v šatně), přezouvají se do pohodlné, ale bezpečné domácí obuvi.
 4. Klienti mají sebou průkazku ZP a OP, případně mohou mít i malou částku peněz na zakoupení malého občerstvení (balené sušenky, atd.) v jídelně. Výše uvedené doklady po dohodě s rodinnými pečujícími lze okopírovat a uložit v dokumentaci pro použití zdravotnické služby.
  Rovněž pro použití zdravotnické služby – RZP sepisujeme seznam všech léků, které klient užívá a žádáme pečující rodinu o jejich aktualizaci.
 5. V průběhu pobytu na DS mohou klienti využívat další nasmlouvané úkony (např. kadeřnictví, pedikúru, masáže, které jsou obsaženy ve smlouvě vedle základních úkonů péče) Klienty do DS podle předchozí dohody svážíme a opět zpět rozvážíme domů, nebo si rodinní příslušníci dovoz a odvoz zajišťují sami. Klienta na domovince si vždy přebírá pečovatelka.
 6. Způsob předání klienta zpět rodinným pečujícím je rovněž předem s rodinou dojednán. Pokud klient je schopen odejít domů sám, je tato skutečnost přesně dojednána s rodinou v písemné podobě – založena v dokumentaci.
 7. V průběhu pobytu lze klientům zapůjčit pomůcky (chodítko, vozík, hole).
 8. Na oběd chodí klienti v doprovodu pečovatelek společně do jídelny. Oběd podle individuálních potřeb lze podat i v prostorách DS. Obědy je třeba přihlásit nebo odhlásit alespoň 1 den předem. Neodhlášený oběd si může pečující rodina týž den vyzvednout v jídelně. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd bude účtován. Klient si může přinést oběd i z domu. Pokud klient nesní celý oběd, může si zbytek jídla odnést domů.
 9. Klient si vybírá ze dvou jídel, s dopomocí pečovatelky.
 10. Pokud je vhodné, aby výběr jídel provedla pečující rodina, obdrží jídelní lístek domů.
 11. Klient nebo pečující rodina si přinese svoje suroviny na vaření kávy nebo čaje, že kterých pak budou připravovány nápoje. V rámci pobytu jsou nabízeny pramenitá voda a čaj – zajištění pitného režimu.
 12. Pro případ nutného převlečení v průběhu pobytu na DS klientovi poskytneme oděvy z našeho skladu. Pokud se převlékání předpokládá, je výhodou oblečení dodat.
 13. Hygienické potřeby pro koupání a ošetření kůže si klient přinese vlastní. (Koupel: 2 ručníky, šampón, mýdlo – sprchový gel, pěnu do koupele, tělové mléko, atd. podle zvyklostí klienta. Dále inkontinentní pomůcky, náhradní oděv) .
 14. Nad požitím léků, které klient užívá, je zajištěn dohled pečovatelkou. Nadávkované léky předá rodinný příslušník, nebo si je klient přiveze sebou v osobním zavazadle. Pro potřeby zdravotnické služby klient (rodina) předá pracovníkům Domovinky I.C.E. kartu.
 15. V případech aktivizačních programů (nebo obědů v jídelně) mimo prostory DS, bude vždy na vstupních Domovinky dveřích informace. Pokud má klient odbornou zdravotní péči (odběry, aplikace injekcí, rehabilitaci, atd., lze ji provádět přímo v prostorách DS.
 16. Pracovnice DS poskytují konzultace pečující rodině. Provozní věci v zájmu klienta nebo pečující rodiny lze řešit v průběhu dne telefonicky: DS Harmonie II: 720 652 956, 49 5272 242 – po přepojení, DS Zámostí mobil č.: 722 563 825.
 17. Při zhoršeném zdravotním stavu klienta, bude rodina bezprostředně informována a bude dohodnut další postup, nebo bude přímo volána RZP.

Denní rámcový program činností

7.00 - 8.30
Příchod klientů na domovinku (svoz autem CSPS, nebo doprovod s RP).

7.00 - 9.00
Po příchodu na domovinku klienti dostávají čaj,kávu, příp. si snědí svačinu z domu. Sledují TV, rozhovory s pečovatelkou, dopomoc na WC.

9.00 - 9.15
Společné plánování aktivit téhož dne (vychází z týdenního plánu a skladby klientů), plynule navazuje kognitivní trénink – datum, den, rok počasí, roční období, co bude k obědu, kdo má svátek, události dne.

9.15 - 9.30
Tělesné cvičení – skupinové s různými pomůckami. Účast je dobrovolná a zapojení dle schopností.

9.45 - 11.15
Řízené aktivizační programy, kognitivní trénink, gastroterapie, při vhodném počasí vycházky, práce s různými materiály, atd.

11.15 - 11.30
Příprava na oběd; hygiena, doprovod a asistence na WC.

11.30 - 12.30
Oběd v jídelně, pitný režim.

12.30 - 12.40
Dohled nad požitím poledních léků.

12.40 - 13.15
Polední odpočinek (v ložnici na lůžku, nebo v křesle s podnožní podložkou) Klienti, kteří neodpočívají, mohou dokončit pracovní aktivity).

13.00 - 14.15
Odpolední káva, čaj, svačina spojená s reminiscenční terapií. Při vhodném počastí se tato aktivita realizuje na terase.

14.15 - 14.45
Příprava na odjezd domů (hygiena, dopomoc nebo asistence na WC, společné přezouvání a oblékání), úklid po pracovní terapii. Při vhodném počasí vycházka před dům, posezení na lavičkách.

14.45 - 15.00
Odjezd domů s kvalifikovaným pečovatelem.

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Mobilní telefon: 734 562 344

  Bc. Michaela Veselková (sociální pracovnice, vedoucí DS), informace a sjednání služby
  E-mail: domovinka@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 728 469 327
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.