POPIS ÚKONŮ

Popis úkonů, poskytovaných v denním stacionáři Domovinka - základní činnosti a jejich cena.

Úhrada za poskytnutý úkon vychází z hodinové sazby podle § 12 vyhl.č.505/06 Sb.v platném znění.

Pokud je na jeho zajištění spotřebováno méně času, úhrada se úměrně krátí. Čas provádění úkonů je evidován a vyúčtování celkové úhrady je prováděno za uplynulý měsíc zpětně za skutečně spotřebovaný čas.

U úkonů se kterými souvisí manipulace s uživatelem je zajišťována bezpečnost uživatele a bezpečné provedení úkonu. Všechny další úkony jsou prováděny v přizpůsobeném tempu klienta, včetně komunikační vazby.

Sociální práce v denním stacionáři

Poskytujeme sociální poradenství (služba je bezplatná) Sociální pracovnice poskytne psychosociální podporu a poradenství při řešení nepříznivé sociální situace, navrhuje možná řešení s využitím dalších zdrojů, poskytuje poradenství v oblasti oprávněných nároků, např. sociálních dávek, pomůže s vyplněním tiskopisů, poskytneme odbornou konzultaci při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, provádíme testy paměti.

Místo a čas poskytování služeb v denních stacionářích

1.Denní stacionář Domovinka Harmonie II:
Pondělí – pátek 7.00 – 15.30 hod. (po dohodě do 17.00 hod.)
2. Denní stacionář Domovinka Zámostí:
Pondělí až pátek 7.00 – 15.30 hod.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
135,-Kč/hod.
2. Pomoc při přesunu na lůžko, vozík
135,-Kč/hod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
135,-Kč/hod.
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
135,-Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
135,-Kč/hod.
2. Pomoc při použití WC
135,-Kč/hod

c) Poskytnutí stravy 

Zajištění stravy, přiměřené době poskytované služby a odpovídající věku. zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
95,-Kč/oběd

d) Vzdělávací a aktivizační činnosti (viz. dále denní aktivizační programy)

2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
40,-Kč/hod.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob
40,-Kč/hod.

f) Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob
40,-Kč/hod.
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
135,-Kč/hod.

FAKULTATIVNÍ ÚKONY –poskytované podle  § 35  a § 77 zákona o soc.službách.     
Uvedené fakultativní úkony mohou být poskytovány POUZE k úkonům základním.     

2. Zapůjčení kompenzačních pomůcek (domů)
15 Kč / den
3.Svoz klientů služebním autem na Domovinku a zpět domů, vč.základní přípravy klienta na cestu, doprovod z domu do auta, pomoc při nástupu, zapnutí bezpečnostních pásů
40,-Kč/1 cesta
4. praní osobního prádla v prádelně CSPS o.p.s. v rámci pobytu na Domovince
80,-Kč/hod.

Denní aktivizační programy s klienty: (ad. písm. d)

 • Rozhovory na různá témata.
 • REMINISCENCE (práce se vzpomínkami).
 • Zábavné hry.
 • TRÉNINK PAMĚTI (křížovky, kvízy, sešity pro trénování paměti).
 • GASTROTERAPIE (společné vaření, pečení).
 • Pohybové aktivity (cvičení v sedě, vycházky.
 • MUZIKOTERAPIE (společné zpívání se studenty ZUŠ).
 • Pracovní terapie (pěstování květin, tvoření z různých materiálů.
 • Četba, předčítání, sledování TV.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 720 652 956 (sociální pracovnice, vedoucí DS), informace a sjednání služby
  E-mail: domovinka@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.