POPIS ÚKONŮ

Popis úkonů, poskytovaných v denním stacionáři Domovinka - základní činnosti a jejich cena.

Úhrada za poskytnutý úkon vychází z hodinové sazby podle § 12 vyhl.č.505/06 Sb.v platném znění.

Pokud je na jeho zajištění spotřebováno méně času, úhrada se úměrně krátí. Čas provádění úkonů je evidován a vyúčtování celkové úhrady je prováděno za uplynulý měsíc zpětně za skutečně spotřebovaný čas.

U úkonů se kterými souvisí manipulace s uživatelem je zajišťována bezpečnost uživatele a bezpečné provedení úkonu. Všechny další úkony jsou prováděny v přizpůsobeném tempu klienta, včetně komunikační vazby.

Sociální práce v denním stacionáři

Poskytujeme sociální poradenství (služba je bezplatná) Sociální pracovnice poskytne psychosociální podporu a poradenství při řešení nepříznivé sociální situace, navrhuje možná řešení s využitím dalších zdrojů, poskytuje poradenství v oblasti oprávněných nároků, např. sociálních dávek, pomůže s vyplněním tiskopisů, poskytneme odbornou konzultaci při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, provádíme testy paměti.

Místo a čas poskytování služeb v denních stacionářích

1.Denní stacionář Domovinka Harmonie II:
Pondělí – pátek 7.00 – 15.30 hod. (po dohodě do 17.00 hod.)
2. Denní stacionář Domovinka Zámostí:
Pondělí až pátek 7.00 – 15.30 hod.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
120 Kč / hod.
2. Pomoc při přesunu na lůžko, vozík
120 Kč / hod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
120 Kč / hod.
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
120 Kč / hod.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
120 Kč / hod.
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
120 Kč / hod.
2. Pomoc při použití WC
120 Kč / hod.

c) Poskytnutí stravy – zajištění stravy přiměřené poskytování služby

Oběd (pitný režim) - Cena dle dodavatele

d) Vzdělávací a aktivizační činnosti (viz. dále denní aktivizační programy)
30 Kč / hod.
2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
30 Kč / hod.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
30 Kč / hod.
Pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou, předávání informací, podpora integrace ve skupině, práce se skupinou
30 Kč / hod.
f) Sociálně terapeutické činnosti
30 Kč / hod.
Socioterapeutické činnosti, vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob
30 Kč / hod.
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
120 Kč / hod.
Pomoc při komunikaci, příspěvek na péči, ostatní dávky
120 Kč / hod.

FAKULTATIVNÍ ÚKONY –poskytované podle  § 35  a § 77 zákona o soc.službách.     
Uvedené fakultativní úkony mohou být poskytovány POUZE k úkonům základním.     

1. Jednorázový dovoz (odvoz) autem CSPS, ve spojení s jiným základním úkonem
12 Kč / km
2. Zapůjčení kompenzačních pomůcek (domů)
15 Kč / den
3. Dovoz obědů
23 Kč / úkon
4. Dovoz klientů na domovinku a odvoz zpět domů
30 Kč / 1 cesta

Denní aktivizační programy s klienty: (ad. písm. d)

 • Rozhovory na různá témata.
 • REMINISCENCE (práce se vzpomínkami).
 • Zábavné hry.
 • TRÉNINK PAMĚTI (křížovky, kvízy, sešity pro trénování paměti).
 • GASTROTERAPIE (společné vaření, pečení).
 • Pohybové aktivity (cvičení v sedě, vycházky.
 • MUZIKOTERAPIE (společné zpívání se studenty ZUŠ).
 • Pracovní terapie (pěstování květin, tvoření z různých materiálů.
 • Četba, předčítání, sledování TV.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 720 652 956 (sociální pracovnice, vedoucí DS), informace a sjednání služby
  E-mail: domovinka@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.