SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Podáváme základní informace z oblasti rodinného práva (rozvod, svěření dětí do péče apod.), informace o sociálních dávkách a službách.

Informace z oblasti sociálního poradenství, dávky, systém podpor, pomoc při formulaci návrhů podání např. na rozvod, svěření dětí do výchovy apod.

VÝŽIVNÉ - informační materiál - pomocný soudcovský materiál, který soudce může, ale nemusí použít při rozhodování

Doporučená tabulka pro výpočet výživného na dítě - použitelná pro jedno či dvě děti. Za základ se bere čistý měsíční příjem bez zohlednění hypoték, leasingů, nájmů apod. Materiál Ministerstva spravedlnosti z května 2010:

věk dítěte díl z platu připadající na výživné

0 - 5 let 11 - 15 %

6 - 9 let 13 - 17 %

10 - 14 let 15 - 19 %

15 - 17 let 16 - 22 %

18 a více let 19 - 25 %

 Možné použití tabulky pro více dětí:

1. vychází se z horní hranice rozpětí stanoveného pro starší dítě

2. tuto hranici lze přiměřeně zvýšit až na 30 - 35 %

3. takto zjištěnou část příjmu rodiče rozdělí podle věku a potřeb mezi všechny děti (příklad: 3 děti ve věku 5, 12 a 18 let, 33 % příjmu rodiče lze rozdělit např. v poměru 15 %, 10 % a 8 %) 

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.