SKUPINOVÁ TERAPIE PRO DĚTI

Skupinová terapie pro děti ve věku 6 -10 let v Hradci Králové.

Skupina je určena dětem v náročných životních situacích - rozvod rodičů, potíže ve vztazích s vrstevníky a ve školním kolektivu, problémy v chování apod.

Děti se zde mohou naučit kontrolovanému uvolňování napětí a agresivity, vyjadřování a rozpoznávání vlastních pocitů a nálad, a díky tomu porozumění pocitům druhých.

K rozvoji zdravého sebeprosazení a sebevyjádření používáme techniky muzikoterapeutické (hra na nástroje, zpěv), arteterapeutické (kreslení, modelování) a herní terapii.

 • Skupina je vedena dvojicí terapeutek.
 • Počet dětí ve skupině je 5 - 6.
 • Setkáváme se 1 x za 14 dní v odpoledních hodinách.
 • Setkání jsou bezplatná.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Manželská poradna Hradec Králové
  Divišova 829/2, 2. patro vlevo
  Telefon: 607 248 533
  poradna.hk@gmail.com

  Manželská poradna Jičín
  Denisova 585, 506 01 Jičín
  Telefon: 606 963 057, 730 892 750
  poradna.jc@seznam.cz

  Manželská poradna Náchod
  Hálkova 432
  Telefon: 491 426 128, 491 427 695, 728 934 183
  rod.poradna@csps-hk.cz

  Manželská poradna Rychnov nad Kněžnou
  Javornická 1501
  Telefon:
  733 676 799
  poradna@psycholog-rychnov.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242