POZNEJME SE NAVZÁJEM

Zúčastníme se Festivalu sociálních služeb, budeme na stánku č. 5.

V pátek 19. 6. 2015 od 9.00 do 18.00 hodin opět ožije kampus Univerzity Hradec Králové již 7. ročníkem Festivalu sociálních služeb s názvem "Poznejme se navzájem". Smyslem festivalu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v Hradci Králové a prostřednictvím pestrého programu nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohou „poznat navzájem“ nejen poskytovatelé a klienti sociálních služeb, ale může se aktivně zapojit i široká veřejnost.
Vstupné je zcela zdarma.

Nově je festivalzařazen mezi nejvýznamnější akce Hradce Králové Calendarium Regina.

„Myšlenka pořádat festival sociálních služeb se zrodila před lety v procesu komunitního plánování, které koordinuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města, jako reakce na nedostatečnou informovanost občanů města o nabídce poskytovatelů jak sociálních, tak navazujících služeb. Dnes je tato oblíbená a hojně navštěvovaná aktivita nejenom místem získání odborných
informací, ale také místem vzájemného sdílení praktických zkušeností – jak poskytovatelů, klientů, rodinných příslušníků, místem prožitkového poznávání různých omezení z důvodu zdravotního hendikepu, místem navazování spolupráce, místem kulturního vyžití a relaxace, přátelského setkávání. Festival je otevřen široké veřejnosti,“
zve Anna Maclová, náměstkyně primátora.

Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. Univerzita je významným partnerem akce a na organizaci se aktivně podílí prostřednictvím svých studentů a dalších pracovníků. Prorektorka Monika Žumárová za UHK dodává: „Jsem ráda, že Univerzita Hradec Králové byla prostřednictvím Ústavu sociální práce UHK u zrodu festivalu, a mohla tak uplatnit svou třetí roli ve veřejném sektoru v Hradci Králové. Vzhledem ke každoročnímu rozšíření prezentovaných akcí, služeb i kulturních akcí v rámci festivalu je již tato akce pod celouniverzitní garancí.“

Festivalové městečko s pódiem a více než šedesáti výstavními stánky vyroste opět mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní
vědeckou knihovnou. Výstavní stánky návštěvníkům nabídnou mnoho zajímavých informací z oblasti sociálních i dalších souvisejících služeb určených pro občany našeho města. Na mnoha stáncích bude připravena rozmanitá nabídka výrobků klientů sociálních služeb, a také žáků a studentů speciálních škol, které si budou moci návštěvníci zakoupit.

Po celou dobu trvání festivalu bude festivalové městečko roztančeno vystoupeními na hlavním pódiu. Do 14 hodin bude program pódia nabit hudebními, tanečními i dramatickými vystoupeními klientů sociálních služeb a žáků základních a středních škol, připravena je také módní retro přehlídka. Od 14 hodin budou následovat vystoupení profesionálních hudebníků, které započne hradecká česko-americká skupina Jazz Police. Následovat bude koncert zpěváka a muzikálového herce Josefa Vágnera, působícího v pražském divadle Broadway. Poté se představí skupina Sabrage, kterou mohli diváci zhlédnout i v minulém ročníku festivalu. Od 17 hodin bude příjemná festivalová atmosféra podpořena nevtíravou hudbou Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka.

Pestrý doprovodný program festivalu, tematicky zaměřený na pohádky, oživí také obě nově zrekonstruované parkové plochy před UHK. Park bude s festivalovým městečkem propojen prostřednictvím pohádkové stezky, plné her soutěží a pohádkových bytostí. Stezka vyústí u kreativních dílen, v nichž bude probíhat výtvarné tvoření i malování na obličej. Opodál bude každou půlhodinu ožívat dětské pódium zábavným vystoupením klauna, hudbou indiána a poučným programem Zoo Dvůr Králové nad Labem. Druhá parková plocha zábavnými atrakcemi nezaostává, zde se bude nacházet skákací hrad, velká nafukovací skluzavka, soutěže se sladkými odměnami a v pozadí koutek pro nejmenší s pískovištěm, balónkovými bazénky i šmoulím domečkem.

V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení za dostupné ceny, které budou zajišťovat mimo jiné studenti středních speciálních škol, či sociální podnik Tichá kavárna a pekárna. Po dobu trvání festivalu bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava od Muzea východních Čech vláčkem Dopravního podniku města Hradec Králové.

Odborný program festivalu určený pro širokou veřejnost je realizován prostřednictvím semináře s názvem „Rodina – krize nebo proměna?“. Se svým příspěvkem zde vystoupí i výrazná osobnost české sociologie PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Seminář bude probíhat v Aule UHK od 10.00 do 12.30 hodin.

Mgr. Jana Fišerová, organizátor

Hlavním pořadatelem festivalu je Mgr. Jana Fišerová – Vzdělávací agentura.
Bližší informace o festivalu naleznete na webových stránkách www.vzdelavani.net

Kontakty pro další informace
Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví
tel.: 495 707 416, mail: anna.maclova@mmhk.cz

Mgr. Jana Fišerová, ředitelka
tel.: 605 273 718, mail: fiserova@vzdelavani.net

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 728 469 327
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.