MEDIACE

je proces vyjednávání metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení sporů za asistence třetí neutrální strany – mediátora.

Cíl mediace

Vytvoření a přijetí jasně formulované, srozumitelné a prakticky uskutečnitelné dohody, která je přijatelná pro všechny zúčastněné

Přednosti mediace oproti soudnímu řízení

 • Lepší porozumění situaci (na základě vzájemné komunikace).
 • Dobrovolnost (podmínka úspěšného průběhu mediace).
 • Rovnoprávnost stran sporu, svoboda rozhodování.
 • Důvěrnost procesu a důvěra vztahu, nestrannost a neutralita mediátora.
 • Rychlost (reakce na potřeby klientů bezprostředně).
 • Bezplatnost.

Případy vhodné pro mediaci

1. Rodinná mediace – řešení sporů vzniklých ve vzájemném soužití členů rodiny (rodičů, dětí, prarodičů)

2. Rozvodová mediace – řešení sporů v rámci rozvodového řízení manželů (svěření dítěte do péče a formy jeho výchovy, kontakt s dítětem, finanční a majetkové uspořádání, úprava samotné výchovy dětí, zajištění jejich zdraví, kontakty se širším příbuzenstvem…)

Mediátor vám může pomoci soustředit se na podstatné záležitosti budoucího života vašeho a vašich dětí a oprostit se od vyvolávání či prohlubování nepřátelství.

Cílem rodinné mediace je stabilizace poměrů rodičů a dětí. Mediace může snížit porozvodové napětí a komplikace.

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Manželská poradna Hradec Králové
  Divišova 829/2, 2. patro vlevo
  Telefon: 607 248 533
  poradna.hk@gmail.com

  Manželská poradna Jičín
  Denisova 585, 506 01 Jičín
  Telefon: 606 963 057, 730 892 750
  poradna.jc@seznam.cz

  Manželská poradna Náchod
  Hálkova 432
  Telefon: 491 426 128, 491 427 695, 728 934 183
  rod.poradna@csps-hk.cz

  Manželská poradna Rychnov nad Kněžnou
  Javornická 1501
  Telefon:
  733 676 799
  poradna@psycholog-rychnov.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242