NABÍDKA SLUŽEB, ÚHRADA

Popis úkonů pečovatelské služby - základní činnosti a jejich cena.

Úhrada za poskytnutý úkon vychází z hodinové sazby podle § 6 vyhl.č.505/06 Sb.v platném znění.

Pokud je na jeho zajištění spotřebováno méně času, úhrada se úměrně krátí. Čas provádění úkonů je evidován elektronicky a vyúčtování celkové úhrady je prováděno za uplynulý měsíc zpětně za skutečně spotřebovaný čas.

U úkonů se kterými souvisí manipulace s uživatelem je zajišťována bezpečnost uživatele a bezpečné provedení úkonu. Všechny další úkony jsou prováděny v přizpůsobeném tempu klienta, včetně komunikační vazby.

Sociální práce v pečovatelské službě

Poskytujeme sociální poradenství (služba je bezplatná).

Sociální pracovnice poskytne psychosociální podporu a poradenství při řešení nepříznivé sociální situace, navrhuje možná řešení s využitím dalších zdrojů, poskytuje poradenství v oblasti oprávněných nároků, např. sociálních dávek, pomůže s vyplněním tiskopisů).

Kdy pečovatelskou službu poskytujeme:

 • Pondělí – pátek 7.00 – 15.30 hod.
 • Pondělí – pátek 16.00 – 20.00 hod. Poskytujeme jen úkony osobní péče,přípravu a podání jídla, pití, hygienu.
 • Soboty, neděle, svátky 7.00 – 20.00 Poskytujeme jen úkony osobní péče,přípravu a podání jídla, pití, hygienu.
a). Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
135,-Kč/hod.
1. Pomoc a podpora při podání jídla a pití  
135,- Kč/hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
135,-Kč/hod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním prostoru
135,- Kč/hod.
4. Pomoc při přesun na lůžko, vozík
135,-Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
135,-Kč/hod.
2. Základní péče o vlasy a nehty
135,-Kč/hod.
3. Pomoc při použití WC
135,-Kč/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
cena dle dodavatele a ZSS
2. Dovoz obědů do výdejny jídla v Harmonii II
20,-Kč/hod.
3. Pomoc při přípravě jídla a pití
135,-Kč/hod.
4. Příprava a podání jídla a pití
135,-Kč/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. Běžný úklid a údržba domácnosti
135,-Kč/hod.
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování
135,.Kč/hod.
3. Donáška vody
135,.Kč/hod,
4. Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
135,-Kč/hod.
5. Běžné nákupy a pochůzky
135,-Kč/hod.
6. Velký nákup
140,-Kč/hod.
7. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
80,-Kč/hod.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. Doprovázení dětí do školy, k lékaři a zpět NEPOSKYTUJEME.

2.Doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a orgány poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
135.-Kč/hod.

FAKULTATIVNÍ ÚKONY –poskytované podle  § 35  a § 77 zákona o soc.službách.
Uvedené fakultativní úkony mohou být poskytovány POUZE k úkonům základním.

1. Jednorázový dovoz (odvoz) autem CSPS, ve spojení s jiným základním úkonem
20,-Kč/km
2. Zapůjčení kompenzačních pomůcek -  inv.vozík mech., chodítko, toal. židle
15 Kč / den
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon:    720 652 678, 720 651 694 (sociální pracovnice, vedoucí okrsků PS) - informace a sjednání služby
  E-mail: marika.mala@csps-hk.cz , pavlina.davidova@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.