SLUŽBY PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

Poradenské vedení, doprovod, podpora  a skupinová práce pro pěstounské rodiny.

Více na www.pestouni-nachodsko.cz.

Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové má pověření  k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

V současné době máme uzavřeny dohody s 34 rodinami na Náchodsku a 29 pěstounskými rodinami  na Broumovsku spadajícími pod OSPOD Náchod a Broumov.

Poskytujeme poradenské vedení, doprovod a podporu pěstounským rodinám tak, aby život všech členů rodiny byl spokojený a bezpečný.


Individuální konzultace pro pěstouny

Konzultace jsou vedeny odborným pracovníkem organizace (Sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog). Týkají se řešení osobních problémů pěstounů, výchovných problémů s dětmi, sourozeneckých vztahů, styku s biologickou rodinou, orientace v legislativě sociálně-právní ochrany dětí.

Asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

V prostorách Manželské a rodinné poradny v Náchodě je možné uskutečnit společné setkání s účastí pracovníkem organizace, který vytváří bezpečný prostor všem účastníkům při setkávání biologické rodiny s dítětem v náhradní rodině a náhradní rodinou.

Individuální konzultace s dítětem

Konzultace jsou vedeny dle potřeb dítěte odborným pracovníkem poradny. Cílem je podporovat budování identity dětí v náhradní rodině a jejich začlenění do rodinného systému. Řeší se výchovné, vztahové a školní problémy dětí. Nabízíme individuální i rodinné terapie.

Přednášky/workshopy

Jednodenní setkání náhradních rodin. Je připraven program pro celou rodinu.

Pro rodiče (pěstouny) jsou připraveny přednášky z různých oblastí, zde se přizpůsobujeme přání klientů. Týkají se např. legislativy v NRP, speciální pedagogiky (specifické poruchy učení, problematiky dětí s ADHD, školní zralost a odklad školní docházky, učební pomůcky, individuální učební plány), výchovných problémů (předškolní období, puberta, drogy, alkohol, sourozenecká rivalita), osamostatnění dítěte z NRP dosažením zletilosti.

Pro děti je připraven zábavný program, sportovní aktivity, rukodělné práce…

Víkendové pobyty

Cílem víkendových pobytů je vzájemné seznámení pěstounských rodin, sdílení zkušeností s náhradní rodinnou péčí, získání aktuálních informací o legislativě sociálně-právní ochrany dětí, přednášky, workshopy vedené odborníky.

Program je připraven zvlášť pro dospělé a pro děti.

Zařazeny jsou i společné aktivity rodičů s dětmi (výtvarné, sportovní, kreativní).

 

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:

  Mobilní telefon: 728 934 183
  E-mail: jana.huamanova@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.