AKTUALITY

Kalendář akcí

Pozvánka na letní bazárek v Broumově v úterý 30.8.2016 od 13 hod. do vyprodání, nejdéle do 17 hod.

Srdečně zveme naše pěstounské rodiny  z Broumovska na bazárek dětského i dospělého oblečení. Přijďte se podívat a třeba se vám bude za pár korun něco na sebe hodit:-). A když ne, tak si můžeme alespoň přátelsky popovídat u čaje či kávy. Koná se v prostorách Centra pro rodinu - bývalá škola ve Velké vsi, Lidická 174, Broumov.

Výtěžek z celé akce půjde na podporu broumovského psího útulku.

Těšíme se na Vás! 

Pozvánka na letní bazárek v Náchodě v pondělí 29.8.2016 od 13 hod. do vyprodání, nejdéle do 17 hod.

Srdečně zveme naše pěstounské rodiny  z Náchodska na bazárek dětského i dospělého oblečení. Přijďte se podívat a třeba se vám bude za pár korun něco na sebe hodit:-). A když ne, tak si můžeme alespoň přátelsky popovídat u čaje či kávy. Koná se v prostorách Manželské a rodinné poradny, Hálkova 432, Náchod.

Výtežek z celé akce půjde na podporu Záchranné stanice pro zvířata v Jaroměři.

Těšíme se na Vás!

Pozvánka na víkendové setkání pěstounských rodin,

 které se koná ve dnech 3. – 5. června 2016/ 17. – 19. června 2016 v areálu rekreačního zařízení Pension Majka, Slavný 33, u Police nad Metují.

V rámci vzdělávacího víkendu budou probíhat odborné přednášky, workshopy, relaxační techniky, a společné rodinné aktivity. Po dobu
přednášek a besed rodičů s odborníky, bude pro děti zajištěn speciální program -  pohybové hry, výtvarné aktivity, tvořivé činnosti.  Program bude rozlišen podle věkových kategorií.  Je potřeba, aby každé dítě mělo s sebou batůžek, lahev na pití, oblečení a obuv do terénu.

 Za vzdělávací víkend Vám bude uznáno 20 hodin vzdělávání. V rámci vzdělávacího víkendu Vám bude uhrazeno ubytování a stravné. V  případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na svou klíčovou pracovnici (PhDr. Z. Rejtharovou, tel. 606 962 073 nebo Mgr. Janu Huamanovou, tel. 728 934 183).

Všechny Vás co nejsrdečněji zveme a těšíme se na shledanou.
Za tým pořadatelů víkendového setkání Mgr. Jana Huamanová, rod.poradna@csps-hk.cz.

Předpokládaný časový harmonogram víkendového vzdělávání:
 Pátek
16.00 - 17.30        příjezd, ubytování
17.30 - 18.30        večeře
19.00 - 20.30        dospělí: zahájení, workshop na téma Pěstounské zkušenosti
               děti: seznamovací hry
Celkem 2 vzdělávací hodiny.

Sobota
7.30 -  8.30        snídaně          
9.00 – 12.00      dospělí: přednáškový blok vedený PhDr. J. Klimešem na téma Mezigenerační střety v náhradní rodinné péči                    
       děti: šipkovaná
12.00 - 13.00       oběd
13.30 – 16.00      dospělí: přednáškový blok vedený PhDr. J. Klimešem na téma Psychologie odměn a trestů                          
 děti: hra Dračí doupě
16.00 - 17.00       přestávka (osobní volno)      
17.00 - 18.00       večeře
  18.00 - 20.00       rodiče spolu s dětmi: zážitkový workshop – výroba masek
20 - ……..           společenský večer, opékání          
Celkem 12 vzdělávacích hodin.

 Neděle
7.30 -   8.30        snídaně
9.00 - 12.00        dospělí: promítání filmu s pěstounskou tématikou, závěrečné zhodnocení víkendové akce
                            děti: zážitkový workshop – hry s hudbou
11.30 - 12.30       oběd
13.00 - 15.00       dospělí: zážitkový
workshop - hry s hudbou, relaxace
                               děti: hry, soutěže, kolo štěstí

  Celkem 6 vzdělávacích hodin.

 
POZVÁNKA

na vzdělávací seminář, který proběhne v sobotu 16. dubna 2016, v Náchodě, v prostorách Poradenského centra (Smiřických 1237, Náchod – budova se nachází na cestě z Plhova k zámku).

 Dopolední vzdělávací blok na téma „Na co myslet když,…… aneb homeopatie v praxi“  povede PharmDr. Ludmila Matuchová. Odpoledne, věnované rizikům soužití s problematickou osobou s Vámi stráví pracovnice Manželské a rodinné poradny Náchod, psycholožka PhDr. Zdeňka Rejtharová.

POZVÁNKA

na vzdělávací seminář, který proběhne v sobotu 5. března 2016 v Broumově v HOTELU VEBA (Šalounova 127, 550 01 Broumov) 

Vzdělávací program povede Mgr. Michal Klapal, bude se věnovat tématu „Předcházíme problémovému chování“. 


                                                                                 

POZVÁNKA

na vzdělávací seminář, který proběhne v sobotu 23. ledna 2016, v Náchodě, v prostorách Poradenského centra (Smiřických 1237, Náchod – budova se nachází na cestě z Plhova k zámku)
 Vzdělávací program povede Mgr. Michal Klapal, bude se věnovat tématu „Předcházíme problémovému chování“.   

POZVÁNKA

na vzdělávací seminář, který proběhne v sobotu 12. prosince 2015 v Broumově v HOTELU VEBA  (Šalounova 127, 550 01 Broumov).

 Vzdělávací program povedou manželé Hadašovi, budou se věnovat otázkám náhradní rodinné péče i dalším tématům vycházejícím
z Vašich potřeb.

POZVÁNKA

na vzdělávací seminář, který proběhne v sobotu 28. listopadu 2015, v Náchodě, v prostorách Poradenského centra (Smiřických 1237, Náchod – budova se nachází na cestě z Plhova k zámku)

Vzdělávací program povedou manželé Hadašovi, budou se věnovat otázkám náhradní rodinné péče i dalším tématům vycházejícím
z Vašich potřeb.


POZVÁNKA

na setkání pěstounských rodin, které proběhne v sobotu 12. září 2015 v Broumově v HOTELU VEBA  (Šalounova 127, 550 01 Broumov).
Zveme Vás co nejsrdečněji na další vzdělávací akci, organizovanou naší poradnou. Bude zajištěn program pro dospělé, zábava a hry
děti.


Program:
Vzdělávací bloky na téma „Sexuální výchova v rodině“ a „Teorie attachmentu“ povedou pracovnice Manželské a rodinné poradny Hradec
Králové -  psycholožky Mgr. Ludmila Matuchová a Mgr. Kateřina Brázdová.Pozvánka na víkendové setkání pěstounských rodin,

které se koná ve dnech 12. – 14. června 2015 v areálu rekreačního zařízení Pension Majka, Slavný 33, u Police nad Metují
V rámci vzdělávacího víkendu budou probíhat odborné přednášky, workshopy, relaxační techniky, a společné rodinné aktivity. Po dobu přednášek a besed rodičů s odborníky, bude pro děti zajištěn speciální program -  pohybové hry, výtvarné aktivity, tvořivé činnosti.  
Program bude rozlišen podle věkových kategorií. 

Za vzdělávací víkend Vám bude uznáno 20 hodin vzdělávání.                    

V rámci vzdělávacího víkendu Vám bude uhrazeno ubytování a stravné.
Dospělí, kteří nejsou uvedeni v Dohodě o výkonu pěstounské péče, si hradí
náklady sami.

Všechny Vás co nejsrdečněji
zveme a těšíme se na shledanou.

Za tým pořadatelů víkendového
setkání Mgr. Jana Huamanová, rod.poradna@csps-hk.cz,

tel. 491 426 128,
728 934 183.

Předpokládaný časový harmonogram víkendového vzdělávání:
Pátek 12.6.2015        

16.00 - 17.30        příjezd, ubytování                                              
            17.30 - 18.30      večeře                                                     

19.00 - 20.30        seznámení, workshop na téma „Pěstounské zkušenosti“

Celkem 2 vzdělávací hodiny.


Sobota 13.6.2015                  

7.30 -  8.30        snídaně                                                                                
9.00 - 12.00        přednáškový blok vedený pracovnicí AT poradny (pro léčbu závislostí) paní Janou Jančíkovou
12.00 - 13.00       oběd
 13.30 - 15.00       přednáška na téma „Sourozenecké konstelace“ vedená psycholožkou PhDr. Zdeňkou Rejtharovou
15.00 - 15.30          přestávka       
15.30 - 18.00       zážitkový workshop – rodiče spolu s dětmi
18.00 -    19.00       večeře
19.30                   beseda na aktuální společná témata, opékání   

Celkem 12 vzdělávacích hodin.

Neděle 14.6.2015           

7.30 -  8.30        snídaně
10.00 - 12.00          „Hry s hudbou, techniky muzikoterapie“ s odborným lektorem PaeDr. Lubomírem Holzerem
11.30 - 12.00       oběd děti
12.00- 12.30       oběd dospělí
13.00 - 14.00      diskuse, závěrečné zhodnocení
Celkem 6 vzdělávacích hodin.POZVÁNKA

na setkání pěstounských rodin, které proběhne v sobotu 18. dubna 2015, v Náchodě, v prostorách Poradenského centra (Smiřických 1237, Náchod – budova se nachází na cestě z Plhova k Zámecké restauraci)

Program:
Dopolední vzdělávací blok na téma „Běžné dětské choroby a jejich léčba“ povede dětská lékařka MUDr. Dagmar Hegerová
Odpolední vzdělávací blok na téma „Zásady správného stravování u dětí i v celé rodině“ povede nutriční terapeutka Jaroslava
Pavlíčková.


POZVÁNKA

na setkání pěstounských rodin, které proběhne v sobotu 7. března.2015 v Broumově v HOTELU VEBA (Šalounova 127, 550 01 Broumov).

Zveme Vás co nejsrdečněji na další vzdělávací akci, organizovanou naší poradnou. Bude zajištěn program pro dospělé, zábava a hry děti.

Program:
Dopolední vzdělávací blok na téma „Běžné dětské choroby a jejich léčba“ povede dětská
lékařka MUDr. Dagmar Hegerová

Odpolední vzdělávací blok na téma „Zásady správného stravování u dětí i v celé
rodině“ povede nutriční terapeutka Jaroslava Pavlíčková.POZVÁNKA


 na setkání pěstounských rodin, které proběhne v sobotu 10. ledna 2015 v prostorách Pedagogického centra (Smiřických 1237, Náchod – budova se nachází na cestě z Plhova k Zámecké restauraci)

P r o g r a m :

 9.00 – 9.15      Zahájení        

9.15 – 10.30    Psychické problémy u dětí 

10.30 - 11.00    Přestávka, občerstvení
11.00 – 12.30     Nejčastější psychiatrické diagnózy                                                                                                                    
12.30 – 13.30  Oběd

13.30 -  14.00 Vztahy v dětském kolektivu - šikana
14.00 – 14.30  Přestávka
14.30 – 16.00  Vztahy v dětském kolektivu (pokračování)

  

Pozvánka

Vzdělávací seminář pro pěstounské rodiny

29.11.2014 Hotel Veba Broumov 9 – 16 hod.

Téma: Zdravotnická první pomoc

            Probační a mediační služba

Zajištěn i program – zábava a hry – pro děti.

Kontakty: 728 934 183, email: rod.poradna@csps-hk.cz

 

Pozvánka

Vzdělávací seminář pro pěstounské rodiny

13.12.2014 Hotel Hron Náchod 9 – 16 hod.

Téma: Varovné signály duše

Zajištěn i program – zábava a hry – pro děti.

Kontakty: 728 934 183, email: rod.poradna@csps-hk.cz

 

Pozvánka 

Vzdělávací seminář pro pěstounské rodiny

10.1.2015 v Pedagogicko psychologické poradně v Náchodě 9 - 16 hod.

Téma: PSYCHICKÉ PROBLÉMY U DĚTÍ – nejčastější psychiatrické diagnózy

     VZTAHY V DĚTSKÉM KOLEKTIVU - šikana 

Zajištěn i program pro děti - zábava, hry, tvoření

Kontakt: 728 934 183, email: rod.poradna@csps-hk.cz

 

Pozvánka

Vzdělávací seminář pro pěstounské rodiny

7.3.2015 Hotel Veba Broumov 9 - 16 hod.

Téma: bude doplněno

Zajištěn i program pro děti - zábava, hry, tvoření

Kontakt: 728 934 183, email: rod.poradna@csps-hk.cz

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:

  Mobilní telefon: 728 934 183
  E-mail: jana.huamanova@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.