Centrum sociálních služeb

POMOC PEČUJÍCÍM RODINÁM

Každé rodině, která se podílí na péči o svého rodinného příslušníka, nabízíme komplexní poradenství v řešení sociálně zdravotní situace seniora, dohodneme plán péče a pomoci. Podporujeme život seniorů v jejich v přirozeném prostředí vlastní domácnosti, ve kterém jsou zvyklí žít a kde se cítí dobře, a to i s využitím služeb denního stacionáře Domovinka.


 1. S rodinou projednáme celkovou situaci seniora, který druh pomoci a péče by byl nejpotřebnější a nejvhodnější, a který by pomohl řešit situaci potřebné pomoci.

 2. Navrhneme systém pomoci, která bude efektivní, včetně různých kombinací služeb:
  • Denní stacionář (denní pobyt pro klienty, kteří potřebují zvýšenou péči) i s doplněním nebo kombinací pečovatelské služby.
  • Navrhneme využití dalších zdrojů péče v Hradci Králové: odlehčovací službu s pobytem na přechodnou dobu, tísňovou péči pro rychlou pomoc, péči agentury domácí zdravotní péče , dopravní službu Dosio, případně i rezidenční péči.
  • Pomůžeme radou nebo i pomocí při žádosti o příspěvek na péči nebo jiných sociálně zdravotních potřeb seniora.
  • Zapůjčíme pomůcky (mechanický vozík, chodítko).

  Velmi si vážíme rodinné péče o seniora a chceme pomoci k tomu, aby klient mohl setrvat ve vlastní domácnosti co nejdelší dobu, v kruhu svých nejbližších.

 3. Poskytneme i psychickou podporu a orientaci v zátěžové situaci.

  Každému z nás se stane, že mu zestárnou jeho rodiče, kteří najednou potřebují pomoc druhé osoby při běžných životních úkonech. A rodinní příslušníci, nejčastěji syn nebo dcera, kteří by pomoc rádi poskytovali, však stojí před problémem jak. Když musí do práce, starat se o děti nebo mají další povinnosti, které nemohou opustit. A nechtějí ve stáří opustit ani své rodiče.

  Naši sociální pracovníci v každém takovémto případě nabízejí kompletní pomoc: situaci nejen seniora, ale i pečující rodiny projednáme, poradíme postupy při zajištění té nejvhodnější péče tak, aby byl spokojený senior i pečující rodina. A rozsah této „naplánované“ pomoci je vždy specifický a vychází z celkové sociální situace rodiny a seniora, jejich potřeb, představ a možností, při respektování vůle všech.

  Pečující rodinu i seniora pak provázíme pomocí a podporou po celou dobu péče.

  Naším cílem je pomoc při rodinné péči o seniora a podpora jejich života v jejich přirozeném prostředí domova, který je pro ně jistotou a bezpečím s těmi, kteří pomáhají.

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz