Centrum sociálních služeb

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Domácí a provozní řád denního stacionáře (DS)  – Domovinky

(Tento domácí řád je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám klientů.)

Provozní doba DS Harmonie II: 7.00 – 15.30 (do 17.00 hod. po předchozí dohodě, alespoň 1 den předem)
Provozní doba DS Zámostí: 7.00 hod. – 15.30 hod.

U klientů DS je v průběhu jejich pobytu vždy přítomna kvalifikovaná pečovatelka, v péči jsou zainteresováni i další pracovníci a celek vytváří pro klienta chráněné prostředí.

 1. Klienti denního stacionáře užívají celé prostory tohoto zařízení (šatna, denní místnost, ložnice, místnost pro pracovní terapii, chodbu, WC). V doprovodu pečovatelek pak koupelnu a jídelnu, v případech pěkného počasí terasu). Klienti absolvují vycházky a pobyty venku, vždy v doprovodu pečovatelek – s dopomocí, případně s chodítkem, vozíkem. Pokud se někdo z různých důvodů vycházky nezúčastní, je zajištěna péče na DS.
 2. Klienti zůstávají v oděvu, ve kterém přijedou z domu – dle ročního období (podle vlastního přání se mohou převléci, svrchní oděv odkládají s pomocí pečovatelky v šatně), přezouvají se do pohodlné, ale bezpečné domácí obuvi.
 3. Klienti mají sebou průkazku ZP a OP, případně mohou mít i malou částku peněz na zakoupení malého občerstvení (balené sušenky, atd.) v jídelně. Výše uvedené doklady po dohodě s rodinnými pečujícími lze okopírovat a uložit v dokumentaci pro použití zdravotnické služby.
  Rovněž pro použití zdravotnické služby – RZP sepisujeme seznam všech léků, které klient užívá a žádáme pečující rodinu o jejich aktualizaci.
 4. V průběhu pobytu na DS mohou klienti využívat další nasmlouvané úkony (např. kadeřnictví, pedikúru, masáže, které jsou obsaženy ve smlouvě vedle základních úkonů péče)
 5. Klienty do DS podle předchozí dohody svážíme a opět zpět rozvážíme domů, nebo si rodinní příslušníci dovoz a odvoz zajišťují sami. Klienta na domovince si vždy přebírá pečovatelka. Způsob předání klienta zpět rodinným pečujícím je rovněž předem s rodinou dojednán.
  Pokud klient je schopen odejít domů sám, je tato skutečnost přesně dojednána s rodinou v písemné podobě – založena v dokumentaci.
 6. V průběhu pobytu lze klientům zapůjčit pomůcky (chodítko, vozík, hole)
 7. Na oběd chodí klienti v doprovodu pečovatelek společně do jídelny. Oběd podle individuálních potřeb lze podat i v prostorách DS. Obědy je třeba přihlásit nebo odhlásit alespoň 1 den předem. Neodhlášený oběd si může pečující rodina týž den vyzvednout v jídelně. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd bude účtován. Klient si může přinést oběd i z domu. Pokud klient nesní celý oběd, může si zbytek jídla odnést domů.
  Klient si vybírá ze dvou jídel, s dopomocí pečovatelky.
  Pokud je vhodné, aby výběr jídel provedla pečující rodina, obdrží jídelní lístek domů.
  Lze poskytnout i dietní stravování (diabetické, žlučník).
 8. Klient nebo pečující rodina si přinese svoje suroviny na vaření kávy nebo čaje, že kterých pak budou připravovány nápoje. V rámci pobytu jsou nabízeny pramenitá voda a čaj – zajištění pitného režimu.
 9. Pro případ nutného převlečení v průběhu pobytu na DS klientovi poskytneme oděvy z našeho skladu. Pokud se převlékání předpokládá, je výhodou oblečení dodat.
 10. Hygienické potřeby pro koupání a ošetření kůže si klient přinese vlastní. (Koupel: 2 ručníky, šampón, mýdlo – sprchový gel, pěnu do koupele, tělové mléko, atd. podle zvyklostí klienta. Dále inkontinentní pomůcky, náhradní oděv)
 11. Nad požitím léků, které klient užívá, je zajištěn dohled pečovatelkou. Nadávkované léky předá rodinný příslušník, nebo si je klient přiveze sebou v osobním zavazadle.
 12. V případech aktivizačních programů (nebo obědů v jídelně) mimo prostory DS, bude vždy na vstupních Domovinky dveřích informace. Pokud má klient odbornou zdravotní péči (odběry, aplikace injekcí, rehabilitaci, atd., lze ji provádět přímo v prostorách DS.
 13. Pracovnice DS poskytují konzultace pečující rodině. Provozní věci v zájmu klienta nebo pečující rodiny lze řešit v průběhu dne telefonicky: DS Harmonie II: 720 652 956, 49 5272 242 – po přepojení, DS Zámostí mobil č.: 722 563 825
 14. Při zhoršeném zdravotním stavu klienta, bude rodina bezprostředně informována a bude dohodnut další postup, nebo bude přímo volána RZP.
Rámcový časový harmonogram činností a aktivit
Hodina Aktivita
7.00 - 8.30 Příchod klientů na domovinku (svoz autem CSPS, nebo doprovod s RP)
7.00 - 9.00 Po příchodu na domovinku klienti dostávají čaj,kávu, příp. si snědí svačinu z domu. Sledují TV, rozhovory s pečovatelkou, dopomoc na WC
9.00 - 9.15 Společné plánování aktivit téhož dne (vychází z týdenního plánu a skladby klientů), plynule navazuje kognitivní trénink – datum, den, rok počasí, roční období, co bude k obědu, kdo má svátek, události dne
9.15 - 9.30 Tělesné cvičení – skupinové s různými pomůckami. Účast je dobrovolná a zapojení dle schopností
9.45 - 11.15 Řízené aktivizační programy, kognitivní trénink, gastroterapie, při vhodném počasí vycházky
11.15 - 11.30 Příprava na oběd; hygiena, doprovod a asistence na WC
11.30 - 12.30 Oběd v jídelně, pitný režim
12.30 - 12.40 Dohled nad požitím poledních léků
12.40 - 13.15 Polední odpočinek (v ložnici na lůžku, nebo v křesle s podnožní podložkou) Klienti, kteří neodpočívají, mohou dokončit pracovní aktivity)
13.00 - 14.15 Odpolední káva, čaj, svačina spojená s reminiscenční terapií. Při vhodném počastí se tato aktivita realizuje na terase
14.15 - 14.45 Příprava na odjezd domů (hygiena, dopomoc nebo asistence na WC, společné přezouvání a oblékání), úklid po pracovní terapii. Při vhodném počasí vycházka před dům, posezení na lavičkách
14.45 - 15.00 Odjezd domů s kvalifikovaným pečovatelem

Aktualizace: 12/2015
H.Vostrovská, S.Pecharová

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz