HISTORIE CENTRA SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB O.P.S.

Naše organizace působí ve svémprofesním zaměření již téměř 40 let, i když v několika právních formách.

Nejstarší pamětníci vzpomínají na pečovatelskou službu, která byla jedním z odborů Okresního národního výboru. A tam se začíná odvíjet i historie současného Centra sociální pomoci a služeb.

Od roku 1976 byla poskytována pečovatelská služba seniorům v rámci Okresního ústavu sociálních služeb. V řízení tehdejšího OÚSS se vystřídali ředitelé p. Zdeněk Pavlík, pan Miroslav Doubek a paní Blanka Degenová. Vedle terénní péče se pomoc poskytovala i ve 4 domech s pečovatelskou službou: v ulici Bezručova, Honkova, Zámostí a Masarykova.

Po zrušení OÚSS v roce 1990 vznikla příspěvková organizace Okresního úřadu s názvem Pečovatelská služba. První ředitelkou Pečovatelské služby byla Alena Miniuková.

Od roku 1993 až do roku 2003 řídila tuto organizaci Helena Vostrovská. V tomto období byl změněn název organizace z Pečovatelské služby na Centrum sociální pomoci a služeb, jehož sídlo bylo v Labské kotlině I.

Od roku 1995 sídlí Centrum sociální pomoci a služeb v Harmonii II, Souběžná ul. 1746. V tomto období byly výrazně rozšířeny typy sociálních služeb: poskytovala se pečovatelská služba v terénu v rámci okresu Hradec Králové, včetně péče o seniory v osmi domech s pečovatelskou službou (kromě domů s pečovatelskou službou v Hradci Králové to byly domy s pečovatelskou službou v Třebechovicích, Novém Bydžově, Smiřicích, včetně středisek osobní hygieny v Nechanicích a Chlumci n. C.), stanici pečovatelské služby pro děti v Harmonii II, 4 denní stacionáře – domovinky (Hradec Králové, Třebechovice, Chlumec n. C., Nový Bydžov) 2 zařízení odlehčovacích služeb, 8 zařízení pěstounské péče a 1 rodinná poradna.

Z tohoto výčtu bylo zařízení odlehčovacích služeb vybudováno pro hradecké seniory jako první tohoto typu v ČR (1997). Změnou územního uspořádání ČR, které bylo provázeno zrušením okresních úřadů, bylo Centrum sociální pomoci a služeb převedeno na 1 rok pod Krajský úřad a následně koncem roku 2003 zrušeno.

V tomto nelehkém období nejistoty pro seniory (v r. 2003), založily sociální pracovnice zrušeného Centra sociální pomoci Helena Vostrovská, Zorka Mullerová a psycholožka Jarmila Bílová obecně prospěšnou společnost Centrum sociální pomoci a služeb. Ta pod vedením ředitelky Heleny Vostrovské plynule pokračovala v péči o 600 hradeckých seniorů v pečovatelské službě, v jednom denním stacionáři (domovince) v Harmonii II a v rodinné poradně (s tisícem konzultací za rok) v Hradci Králové.

V této době byla činnost Centra sociální pomoci a služeb rozšířena o síť rodinných poraden Královéhradeckého kraje, s poradnami v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově n. K. a Kostelci n. O. Standardní rodinné poradenství bylo rozšířeno o nové metody práce, mediaci, skupinovou terapii s dospělými – rodinou a dětmi, podporované setkávání rodičů a dětí po rozvodu.

Od roku 1993 byly k výkonu práce, zejména v pečovatelské službě a v domovinkách zařazeny aspekty odborné sociální práce, což znamenalo výraznou pozitivní změnu v přístupu ke klientům, v náhledu na sociální problém člověka a jeho řešení. Zejména se jednalo o odklon od pasivního poskytnutí pouhé materiální pomoci. Jedná se o formu sociální práce, která kopíruje realitu života seniorů. Je poskytováno poradenství, nabízena aktivizace a komplexní řešení tíživé situace.

Všechny typy pomoci pečovatelské služby spolu s metodami sociální práce směřují k využití existujících podmínek v terénu. Pečovatelská služba nejlépe zná situaci seniorů, se seniory tráví nejvíce času, může flexibilně reagovat na jeho měnící se potřeby, svou působností pokrývá velký územní celek. Touto pozicí zaujímá pečovatelství význačný zdroj pomoci seniorům, která směřuje k podpoře zachování domácího prostředí co nejdelší dobu.

 A jaké máme plány do budoucna? Rádi bychom poskytovali takové služby, se kterými se budou senioři cítit dobře. Chceme nadále vytvářet síť podpory, která bude seniorům užitečná právě v danou chvíli jeho potřeby, a pomoci jim tak zachovat domov.

A vzhledem k tomu, že populace stárne, musíme se připravit na zvýšenou potřebu pečovatelských služeb, které umožní seniorům setrvat ve vlastní domácnosti co nejdelší dobu, a na podporu rodiny. A doufáme ve veřejnou podporu, která má i v Hradci Králové svou historickou tradici, což nepochybně souvisí se zvýšením společenské prestiže péče o seniory a oceněním této záslužné a náročné práce.

    Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
    Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
    Telefon CSPSTelefon: 728 469 327
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.