Klidné stáří
a spokojená rodina

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s,
Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové

(pracoviště hradecké manželské a rodinné poradny: Divišova 829)

Informace o poskytování pečovatelské služby

Poskytujeme standardní služby jen s omezením úklidů, doprovodů a procházek. Některé klienty si vzala do péče rodina, zejména ti, jejichž zaměstnavatel přerušil svou činnost, případně šlo o minimalizaci kontaktů. Naopak mohli jsme vyhovět novým zájemcům o služby. Nákupy provádíme bez doprovodu klientů. Základním kritériem při poskytování našich služeb je zajištění stravování, osobní hygieny, nákupů.

Provoz střediska osobní hygieny v Harmonii II bude zahájen 8.6.2020 za dodržení všech potřebných hygienických opatření.

Služby poskytujeme v ochranných pomůckách, v rouškách a rukavicích, používáme dezinfekci ne ruce a návleky. Roušky mají i naši klienti při poskytování péče (všem jsme roušky dodali, nebo dodáme) Klientům poskytujeme psychosociální podporu, abychom přispěli k jejich uklidnění z obav před nákazou. Klienti podepisují čestné prohlášení, že nepřišli do styku s nákazou Covid-19.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ při znovuobnovení provozu poraden od 4.5.2020

Na prvním místě je pro nás ochrana Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců, proto Vás prosíme, dodržujte aktuálně přijatá opatření:

  • Přísný zákaz vstupu osobám s akutními respiračními obtížemi (teplota, kašel a dušnost) a osobám, které přišli do styku s lidmi nakaženými koronavirem.
  • Při vstupu do prostor poradny vás prosíme o zakrytí úst a nosu rouškou, respirátorem či jiným vhodným prostředkem a jejich používání po celou dobu konzultace.
  • Před vstupem do poradny si prosím očistěte obuv na desinfekční rohožce.
  • Dodržujte prosím zpřísněná hygienická opatření (desinfekce rukou, udržování bezpečného odstupu 2 m).
  • Prosíme o dodržování přesného času začátku konzultace. Čekárna není k dispozici.
  • Z hygienických důvodů nebude k dispozici WC.
  • Naše prostory jsou po návštěvě každého klienta desinfikovány dle Metodických doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID - 19 vydaných MZČR.

Věříme, že se svět dá co nejdříve do pořádku :)

DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA (Harmone II, Zámostí)

Provoz denních stacionářů bude zahájen 22.6.2020, a to za dodržení potřebných hygienických opatření.

Do té doby nabízíme možnost konzultací na č. tel. 720 652 956 k problematice péče o osoby s Alzheimerovou chorobou, nebo následně o možnosti využití pečovatelských služeb do domácnosti jako částečné náhrady služeb denního stacionáře, ovšem jen do výše kapacity služby.

Myslíme na Vás a přejeme všem hodně zdraví!

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242