Centrum sociálních služeb

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zdařilé  odpoledne se zájemci o služby Domovinky pro seniory (více)

KLIENTI DOMOVINKY NA VÝSTAVĚ

Velikonoční výstava Střední školy vizuální tvorby v Jiráskových sadech. Byli jsme se podívat. (více)

HARMONIKA V HARMONII II

Pravidelné zpívání s harmonikou (více)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVINCE

Zájemce zveme na prohlídku tohoto zařízení pro seniory. (více)

CENA MOSTY 2016

Slavbostní udílení cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky MOSTY 2016 (více)

VÁNOCE 2016

Vánoční setkání pro klienty pečovatelské služby a denního stacionáře (více)

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH,

jsme obecně prospěšná společnost a poskytujeme služby a podpory, které pomohou občanům v nepříznivé sociální situaci zlepšit kvalitu jejich života tak, aby mohli setrvat ve vlastní domácnosti a žili důstojným způsobem, nebo byli schopni řešit náročnou životní situaci vlastními silami a plnili svoji funkci v rodině.

Naše sídlo je v Harmonii II, Souběžná ul. 1746, Hradec Králové 12. V Harmonii II máme i další naše provozy – denní stacionář pro seniory (domovinku), středisko osobní hygieny, které poskytuje pedikúru, praní prádla, koupání a masáže. Dalším provozem je jídelna, která kromě stravování našich klientů slouží k setkávání klientů pečovatelské služby a denních stacionářů při aktivizačních programech. V budově je velká zastřešená terasa, která rovněž slouží k setkávání seniorů. Budova Harmonie II je bezbariérová.

Manželská a rodinná poradna nabízí odborné poradenství pro rodiny, partnery, jednotlivce i pěstounské rodiny a její pobočky naleznete v Hradci Králové, Jičíně, Rychnově n.K. a Náchodě na adresách uvedených v kontaktech.

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.  je nestátní nezisková organizace založená podle zákona č. 248/95 sb. Služby poskytují kvalifikovaní sociální pracovníci, psychologové, terapeuti a pracovníci sociálních služeb. Služby odborného sociálního poradenství rodinám poskytují psychologové a sociální pracovníci v rodinných poradnách v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě a Rychnově n. Kněžnou.

Historie Centra sociální pomoci a služeb o.p.s.