CENTRUM SOCIÁLNÍ
POMOCI A SLUŽEB O.P.S.
CHCI TAKÉ POMOCI

MÁJOVÁ VESELICE

Oslavili jsme příchod jara.
Více

UZAVŘENÍ PORADEN

11. až 13. 5 2016
Více

ZMĚNA ADRESY JIČÍNSKÉ PORADNY

Nově v Denisova 585, Jičín
Více
KLIDNÉ STÁŘÍ A SPOKOJENÁ RODINA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTECH

Péče o seniory v jejich domácnostech.

STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY V HARMONII II

Bezbariérové ambulatní provozy osobní hygieny (sprcha, vana), pedikúra, masážní stůl, prádelna.

DOMOVINKA - DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

Denní pobyt seniorů, služba rodinám, které o své blízké pečují po zbytek dne.

MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA

Odborné poradenství pro rodiny, partnery a jednotlivce.

SLUŽBY PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

Poradenské vedení, doprovod, podpora  a skupinová práce pro pěstounské rodiny.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTECH
STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY V HARMONII II
DOMOVINKA - DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA
SLUŽBY PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

Vítejte na našich stránkách,

jsme obecně prospěšná společnost a poskytujeme služby a podpory, které pomohou občanům v nepříznivé sociální situaci zlepšit kvalitu jejich života tak, aby mohli setrvat ve vlastní domácnosti a žili důstojným způsobem, nebo byli schopni řešit náročnou životní situaci vlastními silami a plnili svoji funkci v rodině.

Naše sídlo je v Harmonii II, Souběžná ul. 1746, Hradec Králové 12. V Harmonii II máme i další naše provozy – denní stacionář pro seniory (domovinku), středisko osobní hygieny, které poskytuje pedikúru, praní prádla, koupání a masáže. Dalším provozem je jídelna, která kromě stravování našich klientů slouží k setkávání klientů pečovatelské služby a denních stacionářů při aktivizačních programech. V budově je velká zastřešená terasa, která rovněž slouží k setkávání seniorů. Budova Harmonie II je bezbariérová.

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.  je nestátní nezisková organizace založená podle zákona č. 248/95 sb. Služby poskytují kvalifikovaní sociální pracovníci, psychologové, terapeuti a pracovníci sociálních služeb. Služby odborného sociálního poradenství rodinám poskytují psychologové a sociální pracovníci v rodinných poradnách v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě a Rychnově n. Kněžnou.

Historie Centra sociální pomoci a služeb o.p.s.