Centrum sociálních služeb

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE

je práce s jednotlivcem.

Psychologické poradenství

 • je krátkodobé (cca 5 sezení)
 • je orientované na konkrétní problém, se kterým klient přichází, a jeho řešení
 • týká se nejčastěji těchto tematických okruhů: nevěra, žárlivost, problémy související s manželským či partnerským vztahem, rozvodové a porozvodové problémy, problémy související s rodinnými vztahy, výběr partnera, problémy v zaměstnání, životní krize apod.

Individuální terapie

 • je koncipována spíše jako dlouhodobá (minimálně 10 sezení)
 • je orientována více komplexně, nezabývá se pouze aktuálním problémem, ale celou osobností klienta v kontextu jeho minulosti
 • týká se nejčastěji těchto tematických okruhů: nízké sebevědomí, nejistota, osamělost, psychosomatické obtíže, problematické osobnostní rysy (žárlivost, agrese, paranoi, přecitlivělost) deprese, úzkosti, jednostranné citové fixace apod.
 • krátkodobá individuální terapie je vhodná také v případě akutních životních krizí, spojených např. s úmrtím blízkého člověka, vážným onemocněním člena rodiny, traumatickou událostí apod.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Manželská poradna Hradec Králové
  Divišova 829/2, 2. patro vlevo
  Telefon: 607 248 533
  poradna.hk@gmail.com

  Manželská poradna Jičín
  Denisova 585, 506 01 Jičín
  Telefon: 606 963 057, 730 892 750
  poradna.jc@seznam.cz

  Manželská poradna Náchod
  Hálkova 432
  Telefon: 491 426 128, 728 934 183, 723 330 159 
  491 427 695, 606 962 073

  rod.poradna@csps-hk.cz

  Manželská poradna Rychnov nad Kněžnou
  Javornická 1501
  Telefon:
  733 676 799
  poradna@psycholog-rychnov.cz