Centrum sociálních služeb

REFERENCE

Reference od našich klientů a jejich rodin

Dopis našich klientů panu primátorovi

Vážený pane primátore,
tímto dopisem bychom Vás chtěli informovat o našich několikaletých zkušenostech s Centrem sociální pomoci a služeb o.p.s. (Souběžná ul. 1747), Dům Harmonie.

Oba jsme senioři, 79 a 89 let a často potřebujeme cizí pomoc. Naše potřeby pokrývá ke vší spokojenosti kolektiv vedený paní Marii Malou (vedoucí okrsku pečovatelské služby). Všichni členové tohoto kolektivu mají krásný lidský přístup k nám, starým lidem a jsou ochotni kdykoliv pomoci, nejen skutkem, ale i radou a povzbuzením.

Bez této pomoci bychom se sotva vyrovnali s veškerými těžkostmi, spojenými se stářím.

S pozdravem
Vladimír a Zdena Měrkovi

 

Dopis dcery našich klientů vedoucímu odboru sociálních věcí Magistrátu města

Vážený pane doktore,
tímto dopisem vyjadřuji velkou pochvalu za péči o rodiče - manžele Mikulkovy - všem zaměstnancům Centra sociální pomoci a služeb Harmonie II, jmenovitě p.L.Baťkové, která mi vyšla vstříc, když jsem přechodně potřebovala přechodně umístit tatínka do denního stacionáře, což mě umožnilo pracovat. Oceňuji její citlivý a empatický přístup při řešení situací spojených s péčí doma.

Děkuji též za obětavou a příkladnou péči p.M.Součkovi, panu Z.Rychtrmocovi a panu J.Vaňkovi, kteří konali svoji práci nad rámec svých povinností. Pomohli vždy, kdy jsem potřebovala.

S pozdravem
Drahomíra Gebovská - dcera

 

Eliška Křivohlavová  

Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych vyslovila poděkování a veliký obdiv nad prací nad prací Vašich pracovníků soc. péče.Jedná se konkrétně o p.Kubrtovou a Kobrlovovu pod vedením p. Baťkové.

V posledních třech letech se výše uvedené staraly o mou maminku paní Elišku Čermákovou, takže jsem měla možnost poznat z blízka tuto náročnou práci. Vždy jsem se s paní Baťkovou bez problémů domluvila na změnách v péči. Když jsem potřebovala vždy paní pečovatelky nastoupily i o víkendech, svátcích apod.

V době dovolených k mamince docházely i jiné pracovnice jejichž jména bohužel neznám, ale paní Baťková péči vždy pružně zajistila, což určitě nebylo vždy jednoduché.

Paní Kubrtová se mnou jela i na doprovod do LDN Hořice, kam byla maminka umístěna z důvodů potřeby lékařského dohledu a péče.
Opravdu si práce, vstřícnosti, přístupu i jednání Vašich pracovnic velmi vážím. Tento kolektiv je sehraný a na vysoké lidské i profesionální úrovni.

K napsání těchto pár řádek, kterými ale nelze v žádném případě vyjádřit díky za náročnou práci, mne přiměla skutečnost, že maminka navždy odešla. Vaši pracovníci se zúčastnili i posledního rozloučení.

Eliška Křivohlavová

 

Marta Lorenzová

Marta Lorenzová
Zobrazit dokument ve formátu PDF

 

Poděkování, které potěší

De Reseová Libuše
Zobrazit dokument ve formátu PDF
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz