Centrum sociálních služeb

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

Jsem tady rád.

Pan F.H. se pohybuje pouze na invalidním vozíku a potřebuje pomoc pečovatelské služby ve všech úkonech péče o vlastní osobu, domácnost, stravování i v kontaktu se společenským prostředím. Je nutné mu zajišťovat veškeré přesuny z lůžka na vozík, na WC, je zcela závislý na pomoci při přijímání potravy.

S ohledem na postižení rukou nemůže ovládat mechanický vozík, proto jezdí na elektrickém. Péči mu poskytuje pan pečovatel, protože potřebná  pomoc je fyzicky velmi náročná.

Pan F. H. se svoji nemocí velmi statečně bojuje, je velmi přátelský, stále usměvavý, vždy připraven k legraci a to i přesto, že díky své nemoci se špatně vyjadřuje. Prakticky potřebuje pomoc pana pečovatele při každém úkonu svého života, ale je šťastný, že může žít ve své domácnosti.

Umí všechny obdarovat dobrou náladou, úsměvem. Péče o pana F.H, kterou mu poskytujeme již 14 roků, se postupně stala  velmi náročnou, ale zároveň i krásnou. Obě strany - pečovaný pan F.H. a všichni pečovatelé a sociální pracovníci se umí vzájemně obdarovávat lidským vztahem. A to opravdu není málo. 

 

Svoji maminku bych nikdy nedala do ústavního zařízení.

Paní A.H. onemocněla Alzheimerovou chorobou a její dcera si maminku vzala k sobě do společné domácnosti. Postupně se však zdravotní stav paní A.H. zhoršoval a dcera vyhledala pomoc služeb domovinky, protože se o maminku chtěla starat, ale zároveň musela chodit do práce.

Naše služba začínala ráno  doma u paní A.H., kdy paní pečovatelka pomáhala se vstáváním, ustrojením a doprovodem do Domovinky (později již byl tento přesun možný jen na invalidním vozíku). V rámci celodenního pobytu na Domovince jí byly zajišťovány komplexní služby, zejména pomoc při prostorové orientaci, pomoc při konzumaci jídla, pomoc při hygieně.

Maximální pozornost jsme věnovali podpoře zachování sociálních schopností a dovedností, hodně jsme na klientku mluvili. Přesto, že nemoc pokračovala, veškerá péče, včetně rodinné, probíhala ve velmi pohodové atmosféře.

Naprosto úžasná spolupráce byla s pečující rodinou, denně si pečovatelky s dcerou předávaly informace o potřebách a projevech paní A.H. a společně domlouvaly další postupy. Součástí této péče - možná spíše vztahu, bylo i poskytování psychické opory dceři, která jak sama říkala, by se bez ní neobešla.

Po dalším zhoršení nemoci, kdy již paní A.H. nebyla schopna přepravy na Domovinku, jsme návazně začali poskytovat pečovatelskou službu v domácnosti. O paní A.H. jsme pečovali 4 roky v Domovince a necelý rok v domácnosti.Komplex služeb, péče, poradenství, psychické podpory a vynikající spolupráce s pečující rodinou bylo paní A.H. umožněno, aby přes svoji těžkou demenci setrvala doma až do konce svého života.

Tak jak to dcera chtěla a přesto, že nám to paní A.H. pro svoji onemocnění již nemohla říct, určitě si to přála také.

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz