Centrum sociálních služeb

POPIS ÚKONŮ

Popis úkonů, poskytovaných v denním stacionáři Domovinka - základní činnosti a jejich cena.

Úhrada za poskytnutý úkon vychází z max.hodinové sazby 130,- Kč za hodinu.
Zákon o sociálním zabezpečení č.108/06 Sb. a prov.vyhl.č.505(06 Sb).

Pokud je na jeho zajištění spotřebováno méně času, úhrada se úměrně krátí.

U všech úkonů manipulace s uživatelem je zajišťována bezpečnost uživatele a bezpečné provedení úkonu.
Poskytování sociálního poradenství - zdarma.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. (120,- Kč/hod.).

1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (120,- Kč).

Oblékání a svlékání oděvu, ponožek, zavazování tkaniček, nasazování ortéz, elastických punčoch, zapínání knoflíků, nazouvání a zouvání bot, výměna plenkových kalhotek.

2. Pomoc při přesunu na lůžko, na vozík (120- Kč).

Fyzický úkon přesunu klienta s pomocí jednoho či dvou pečovatelů. Jde o manipulaci s uživatelem na lůžku - posazení, spuštění nohou z postele, dopomoc do stoje a posazení na vozík - obdobně zpět z vozíku na lůžko. Úprava pohodlného posazení, úprava oděvu (aby netlačil), úprava lůžka - bez záhybů pod uživatelem. Přesun ze židle na vozík nebo zpět.

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (120,- Kč).

Podpora při zhoršené pohyblivosti a orientaci, kdy klient používá, berle, hůl, chodítko, vozík, nebo se nedokáže sám orientovat v důsledku nemoci, průběžná komunikace s klientem, motivace, pochvala. Popisování trasy chůze - pohybu, upozornění na překážky.

4. Pomoc a podpora při podání jídla a pití (120,- Kč).

Doprovod do jídelny, podání připraveného /nakrájeného, rozmixovaného jídla na stůl, dle potřeby podání jídla do úst,případně pomoc při napití z hrnku, brčkem, savkou. Dodržování pitného režimu.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. (120,- Kč/hod.).

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny (120,- Kč).

Koupání v bezbariérové vaně (použití sedačky do vany, zvedáku), ve sprše (na židli). Dojednávání teploty vody s uživatelem. Mytí vlasů. Osušení těla. Výměna inkontinentních pomůcek (plenkových kalhotek), péče o kůži - promazání. Pomoc při mytí u umyvadla.

2. Pomoc při použití WC (120,- Kč).

Svléknutí a obléknutí svršků, pomoc při posazení na kloset, očista, pomoc při vstávání a ustrojení, kontrola WC.

c) Poskytnutí stravy.

Zajištění stravy, přiměřené době poskytování služby (cena oběda dle dodavatele).

Dodržování pitného režimu, dle individuálního dojednání podání svačiny. Oběd se podává v jídelně a je malou společenskou událostí.Do jídelny jsou klienti doprovázeni pečovatelkami, i tam jim poskytují pomoc a podporu podle individuálních potřeb.

d) Vzdělávací a aktivizační činnost (30,- Kč/hod.).

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Organizování denních aktivizačních programů, přiměřených cílové skupině, se spoluúčastí klientů na volbě tématu.a jejich zapojení. Cvičení k podpoře mobility, trénink paměti, práce individuální a ve skupině.Aktivní podpora jednotlivců a skupiny.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: (30,- Kč/hod.).

Pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob.

Vzájemná komunikace mezi rodinou a pracovníky denního stacionáře, předávání informací.
Podpora integrace jedince ve skupině, realizace plánovaných aktivit s účastí klientů domovinky, práce se skupinou, individuální přístup, podpora uplatnění ve skupině.

f) Sociálně terapeutické činnosti 30,-Kč hod.

Socioterapeutické činnosti, vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob.

Přiměřené formy - uživateli blízké - pracovní terapie (ruční práce, pečení, tematické vzdělávací témata). Činnosti mají za cíl uchovat a trénovat dovednosti, které klient běžně užíval.

g) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 120,- Kč/hod.

Pomoc při komunikaci

Specifické přístupy k uživatelům se sníženou schopností komunikovat, ověřování, zda klient rozumí.
Podpora, poradenství při podání a vyřizování příspěvku na péči, příp. dalších žádosti a osobních věcí.

Pro klienty denního stacionáře jsou připravovány denní programy, které jim zpříjemňují, pobyt a podporují zachování soběstačnosti. Naše programy reflektují dovednosti a schopnosti klientů.

 • Rozhovory, diskuze k různým tématům.
 • Práce se vzpomínkami – reminiscenční terapie.
 • Zábavné hry.
 • Cvičení paměti., křížovky, kvíz.
 • Společné vaření a pečení.
 • Cvičení v sedě.
 • Vycházky.
 • Zpívání.
 • Pracovní terapie, pěstování květin, tvoření z různých materiálů.
 • Četba - předčítání.

Klienti se programů nemusí aktivně zúčastňovat, pokud nechtějí.

K uvedeným základním úkonům mohou být poskytnuty další fakultativní úkony, nelze je poskytovat samostatně.

 1. Pedikúra v ambulantním provozu (SOH) 210 Kč / úkon.
 2. Masáže: 300 Kč / hod.
 3. Jednorázový dovoz (odvoz) autem CSPS : 12 Kč / km (pouze v souvislosti s výkonem jiného úkonu).
 4. Zapůjčení kompenzačních pomůcek do domácnosti:(inv.vozík, chodítko, toal.židle: 15 Kč / den, hole, nástavec na WC: 5 Kč / den.
 5. Zapůjčení kompenzačních pomůcek na domovince je bezplatné.
 6. Dovoz obědů individuální (dieta) : 23,- Kč / oběd.
 7. Dovoz obědů hromadný: 18- Kč / oběd.
 8. Svoz klientů na domovinku a zpět, vč.zákldní přípravy klienta na cestu, doprovod z domu do auta, pomoc při nástupu, zapnutí bezpečnostních pásů.
 9. Praní osobního prádla v prádelně SOH v rámci pobytu na domovince: 60,- Kč / kg.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz